چتربازی

هیجان امری است ذاتی و شناور شدن و سقوط کنترل شده از آسمان به زمین هماوردان خود را فرا می خواند .
با پرواز از آسمان به سمت زمین و استفاده از چتر اتوماتیک و نیمه اتوماتیک لذت سقوط از وسائل پرنده را تجربه کنید و گواهینامه پرش دریافت کرده و به هیجان ذاتی خود پاسخی مثبت بدهید .

ثبت نام چتربازی

نام و نام خانوادگی(ضروری)
آدرس(ضروری)