مولتی روتور ( پهپادهای غیر نظامی )

چندی است بشر اختیار آسمان گردی را به دست پرنده های بدون خلبان سپرده است تا به جای صرف هزینه های گزاف عملیات مختلف ، عکسبرداری ، نگهبانی ، نقشه برداری و کنترل آفات و عملیات کشاورزی را به دست این پرنده های بدون سرنشین سپرده است .
هنر پرواز دادن ، کنترل کردن و اجرای دستورات خلبان و بازگشت به مبدا از هنرهای این پرنده های نوظهور است .
با در دست داشتن گواهینامه پرواز مولتی روتور ضمن قانونی کردن پرواز های خود ،
به راحتی هدایت این پرنده ها را بصورت علمی بیاموزید .

ثبت نام مولتی روتور

نام و نام خانوادگی(ضروری)
آدرس(ضروری)