موسسه آموزشی آینده سازان بلند آسمان البرز به جهت رشد روز افزون علوم هوانوردی و عالقمندان به این رشته
جهت ترویج علوم هوانوردی در سطح عمومی ( Aviation General )در جامعه خصوصاً جوانان این مرز و بوم تاسیس
گردیده و با بکارگیری نیروهای با تجربه و عالقمندان در تمامی حوزه های هوانوردی در بخش های علمی و فرهنگی ،
ورزشی ، گردشگری و تفریحی از سال 97 در استان البرز مشغول به فعالیت گردیده که ذیال توضیحاتی ارائه میگردد :
آموزش:
خلبانی (UL )هواپیمای فوق سبک و جایرو
آموزش به عالقه مندان به فراگیری فن خلبانی در سطح بسیار عالی با بکارگیری مراکز آموزشی ، تخصصی و علمی در
استان و سایر استانهای کشور
خلبانی وسایل پرنده بدون سرنشین
– مولتی روتورها با کاربری های مختلف در بخش های مهندسی ، کشاورزی ، بازرسی ، فیلم و عکس نقشه برداری
– هواپیماهای بال ثابت جهت عالقه مندان به ساخت و پرواز هواپیمای مدل
– وسایل پرنده رادیو کنترل مدل ساخت و پرواز
خلبانی پاراگالیدر و چتربازی (سقوط آزاد)
آموزش عالقه مندان به پرواز در آسمان که به دنبال هیجان می باشندزیر نظر بهترین اساتید داخلی و خارجی با وسایل
استاندارد روز در ایمنی کامل که این آموزش نوعاً در حوزه ورزش می باشد.
آموزش عالقه مندان به فن چتربازی (سقوط آزاد) که این نیز یکی از پرهیجان ترین ورزشهای جهان می باشد که عالقه
مندان بسیار زیادی را در کشور دارد که زیر نظر بهترین مربیان و اساتید داخلی و خارجی آموزش دیده که این نیز در
حوزه ورزش می باشد.
آموزش ساخت وسایل پرنده بدون سرنشین (صنعتی – ) و هواپیمای بال ثابت با متد روز دنیا زیرنظر مربیان و اساتید
مجرب داخلی و خارجی در سطح راهنمایی ، دبیرستان و دانشگاه .
تفریحی و گردشگری (اکوترویزم)
فراهم نمودن امکان پرواز برای افرادی که میخواهند تجربه پرواز را داشته باشند با انواع وسایل پرنده همچون هواپیما
، هلی کوپتر ، جایروپلن ، پاراگالیدر ، چتربازی و … . با بکارگیری و هماهنگی الزم با مراکز در نقاط مختلف کشور برای
گردشگران داخلی و خارجی زیرا این تجربیات خاص در کشورهای مختلف برای عالقه مندان بسیار گران و پرهزینه می
باشد در صورتی که این نوع درخواست در ایران با هزینه کمتری محقق می گردد.
فعالیت های صورت گرفته:
1 -برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات کاربرد پهپادهای غیر نظامی مورخه 98/11/3دانشگاه
پیام نور استان البرز با مجوز سازمان هواپیمایی کشوری به شماره 50934 مورخه 98/10/16
2 -دوره آموزش خلبانی تئوری و عملی پهپاد فانتوم 4 پرو به در خواست اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران
شهرستان کرج در سال 97
3 -آموزش تئوری و عملی ساخت هواپیمای مدل(دست پرتاب) در سالهای 97 و 98 جهت عالقمندان در موسسه
4 -آموزش تئوری و عملی خلبانی پاراگالیدر در سطح(Beginner و Novice )در سالهای 97 و 98 و 99
5 -آموزش تئوری و عملی جهت یابی و نقشه خوانی برای خلبانان پاراگالیدر در سال 98
6 -ارائه خدمات پروازهای تفریحی تندم(پاراگالیدر) و جایروپلن(فرودگاه ساخه کردان)